Vad vi också gör

– Coaching

Alla har vi våra svackor men idag finns sällan utrymme för det i arbetssituationen. Även för den erfarne kan nya utmaningar föra med sig en känsla av otillräcklighet. Andra gånger överstiger individens ambitioner de utmaningar företaget för tillfället kan erbjuda och sänker motivationen, kanske i hela gruppen.

Coaching är en metod som går ut på att ställa kraftfulla frågor och genom dessa vägleda till handling så att individen själv kan förändra sin situation med vårt stöd.

Coachingens viktigaste uppgift är att visa vilken väg man befinner sig på, visa på alternativ och hjälpa individen att välja rätt väg och se till att det håller ända in i mål.

Vi är coachcertifierade genom COPA, International Coaching Community, ICC

Exempel på fokusområden är:
Ledarskap, karriärutveckling, kommunikation, svåra samtal och beslut.
Stress och stresshantering, sorgebearbetning (se sorgekris.se), feedback och självbildsträning.

Vi träffar våra klienter förutsättningslöst på Sollévi, Kungstensgatan 2 för ett första coachingsamtal, á 900 kr. Därefter bestämmer vi tillsammans fortsättningen.

– Workshops och seminarier!

Log in with your credentials

Forgot your details?