Företagskultur

Företagskultur ska verka som en ledstång, ett ramverk som vägleder och inspirerar till rätt beslut och beteenden i organisationen. För att detta ska fungera behövs gemensamma värden som ger mening och ägs av alla.

Log in with your credentials

Forgot your details?