Förändringsdialog

Förändringsarbete är alltid en utmaning. Att lyckas hänger på om medarbetarna är med eller mot! Delaktighet i processen skapar både motivation och eget ansvar för arbetet. Under en dialogdag kan 30 upp till 250 medarbetare engageras i utmaningarna för att sedan ta lösningarna vidare ut i organisationen.

Oavsett hur utmaningarna och behoven ser ut idag kan ni redan nu skapa er framtid så som ni vill att den ska vara.

Starta processen hos medarbetarna så snart ni har identifierat utmaningen eller vet vad ni vill uppnå! Vi formulerar vägen genom att beskriva beteendet, känslan och nyttan. Alla runt bordet tar ställning och, med det, ansvar för förändringen. Vad behöver vi göra tillsammans och vad ska jag själv göra!

Vårt ledarskap håller inte!

Förändringstakten ökar ständigt– eller hur? Vilka krav ställer det på ledarskapet? Medarbetarna har ofta svar. FörändringsDialogen ger dessutom mätbara resultat, engagemang och ömsesidig ”commitment”!

Ny VD – ny riktning?

När den viktigaste rollen rör på sig står ofta resten av organisationen stilla. Hur länge har vi råd med det? Att snabbt förmedla nya krav och ömsesidiga förväntningar är en investering som lönar sig. FörändringsDialog är en strukturerad process som får folk att tänka och att våga utmana gamla beteenden.

Konkurrens och andra möjligheter!

Stora och snabba omvärldsförändringar skrämmer många. Bästa sättet att komma vidare är att prata om det – acceptera och gå till handling! I FörändringsDialogen beskriver ni framtiden och tar de första stegen mot de resultat ni vill uppnå.

Värdegrunden lever?

Den röda tråden – är den tydlig i allt vi gör och allt vi säger? Kom ihåg att den företagskultur vi har idag är det varumärke vi har imorgon. En komplex verksamhet kräver en tydlig riktning. FörändringsDialogen är ett kul och enkelt sätt att blåsa liv i eller förankra gemensamma värderingar.

En FörändringsDialog kan inkludera upp till ca 120 medarbetare, gärna i en maxad mix från företagets alla enheter och nivåer. Samtalen sker vid bord om ca 8 personer där alla grupper är involverade kring samma ämne. En bubblande kittel av fria tankar som styrs mot samma mål, mäts och dokumenteras. Alla kommer till tals och allas åsikt har lika värde. Sedan är det dags att gå till handling och deltagarna har, när dagen är slut, både fått del av helhetsresultatet och tagit ett steg i en gemensam riktning.

Vi hjälper er med ett skarpladdat innehåll utifrån aktuella utmaningar och utbildar interna samtalsledare. Samtalsledarna blir sedan självklara ”ambassadörer” för det nya. Vi samarbetar ofta tätt med både Kommunikation och HR under hela processen.

För fortsatt dialog överlämnar vi gärna processen till intern facilitering när ni har hunnit bli varma i kläderna.

Nyhet: HållbarhetsDialog se infoblad.

Log in with your credentials

Forgot your details?