Välkommen!

Vi hjälper organisationer att åstadkomma effektiv förändring med bibehållen energi. Ledarskap och Värdegrund står ofta i fokus.

ALLA organisationer befinner sig idag i ständig förändring vilket innebär att även företagskulturen är i rörelse. För att nå största effekt av de insatser som genomförs, krävs en ständig dialog med medarbetarna. Vi hjälper företag och medarbetare att tillsammans hitta och tydliggöra det som är viktigt för organisationens framgång. Våra verktyg säkerställer medarbetarnas engagemang och eget ansvar för att lyckas. Dessutom kan de enkelt överlämnas i företagets egen regi för fortsatt utvecklingsarbete.

– Företagskultur

Företagskultur ska verka som en ledstång, ett ramverk som vägleder och inspirerar till rätt beslut och beteenden i organisationen. För att detta ska fungera behövs gemensamma värden som ger mening och ägs av alla.

– Ledarskap och Teamutveckling

Värdet av ett starkt och enhetligt ledarskap är avgörande för genomförandet av all typ av förändring. Att ta fram gemensamma ledarprinciper som konkret beskriver de beteenden som för oss mot vision och mål är en effektiv metod. Lika viktigt är att skapa verktyg som specifikt och kontinuerligt följer upp resultatet.

När riktade insatser behövs i ett team, har vi effektiva verktyg som stödjer både ledaren och gruppen.

– Ledningsgruppsutveckling

All förändring av beteende startar från toppen, allt från att passa tider till sättet att fatta beslut. Vi identifiera gruppens grad av samverkan, dess fokus och mognad. Vart behöver vi ta oss och hur ska vi komma dit? Hitta samsyn och energi!

– Vad vi också gör

– Coaching: affärs-, karriär-, livsfrågor

– Workshops och seminarier!

– Stresshantering

Sorgebearbetning

– FörändringsDialog

Förändringsarbete är alltid en utmaning. Att lyckas hänger på om medarbetarna är med eller mot! Delaktighet i processen skapar både motivation och eget ansvar för arbetet.

SJ:s avgående VD Crister Fritzson berättar om Förändringsdialogerna efter att vi lämnat över processen till SJ internt:

…”Vi måste ha en förståelse för varandras arbete och hur min insats påverkar resultatet. Vi måste kunna prata om de viktigaste frågorna i bolaget. För att få en drivkraft i din organisation måste du skapa ett engagemang. Och det får du genom information, delaktighet och påverkansmöjligheter.

Det var viljan att förstå företaget och dess medarbetare som fick Crister Fritzson att som första åtgärd när han tillträdde 2012 inleda dialogsamtal och påbörja SJ:s förändringsresa. 100-150 medarbetare från olika delar av bolaget samlades vid varje tillfälle för att diskutera och betygsätta SJ:s kultur, åtaganden och arbetssätt. Hittills har cirka  2 500 medarbetare deltagit, runt hälften av alla anställda. Samtalen har, Säger Crister Fritzson, lett till flera förändringar inom företaget.

Första året hade vi ungefär 40 förslag som vi genomförde. Vi kunde direkt lägga ut ansvar och se till att det hände. Plötsligt fick man en otrolig delaktighet.”…

”KULTUR ÄR VÄLDIGT MYCKET HUR, INTE VAD, VI GÖR”

Lyssna på SJ:s avgående VD Crister Fritzson i podden Chefssnack här

Log in with your credentials

Forgot your details?